KONREM MET interesariuszem Wydziału Sztuki UTH w Radomiu

Prezes KONREM MET Radosław Figarski i Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego realizowania przez strony projektów w obszarze działalności Wydziału Sztuki UTH oraz wspieraniu inicjatyw artystycznych w regionie radomskim.

 

Współpraca będzie opierać się, mi.in. na współorganizowaniu projektów artystycznych podejmowanych przez Wydział Sztuki UTH
i udostępnianiu Wydziałowi potencjału produkcyjnego oraz intelektualnego KONREM MET.