KONTAKT

Konrem Met Sp. z o.o.


biuro@konrem.com.pl

NIP: 799-19-68-403

Regon: 146711564

KRS 0000465187

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości

Siedziba


ul. Szydłowiecka 150B

26-502 Jastrząb

T/F: (+48) 48 628 41 73

Oddział


ul. Mazura 18A

02-830 Warszawa

T: (+48) 22 350 75 50

Inżynierowie projektu Nr telefonu, email
Andrzej Piętka
Paweł Perłowski
Adam Madej
Dariusz Świercz
Emil Klimek
Marcin Czarnota