KONTAKT

Konrem Met Sp. z o.o.


biuro@konrem.com.pl

 

NIP: 779-19-68-403

Regon: 005123670

KRS 0000465187

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł wpłacony w całości

Siedziba


ul. Szydłowiecka 150B

26-502 Jastrząb

T/F: (+48) 48 628 41 73

Oddział


ul. Mazura 18A

02-830 Warszawa

T: (+48) 22 350 75 50

Inżynierowie projektu Nr telefonu, email
Andrzej Piętka +48 668 654 390
a.pietka@konrem.com.pl
Paweł Perłowski +48 668 022 097
p.perlowski@konrem.com.pl
Adam Madej +48 668 022 095
a.madej@konrem.com.pl
Dariusz Świercz +48 734 488 890
d.swiercz@konrem.com.pl
Emil Klimek +48 696 766 322
e.klimek@konrem.com.pl
Marcin Czarnota +48 604 627 920
m.czarnota@konrem.com.pl