JAKOŚĆ

Wysoka jakość naszych realizacji to standard, który potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ważny w zakresie: projektowania, produkcji i serwisu linii technologicznych i automatyki przemysłowej, konstrukcji stalowych i budowania budowli przemysłowych.

 

Jakość urządzeń oraz konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga od projektanta i wykonawcy zachowania najwyższych standardów, dlatego ISO 9001 połączyliśmy z normą ISO EN 3834 wskazującą wymagania jakościowe w zakresie spawania wyrobów metalowych. Takie połączenie daje gwarancję zachowania stałego poziomu jakości podczas całego procesu realizacji projektu. Zdobyty certyfikat to obiektywny dowód na to, że wytwarzane przez nas urządzenia oraz konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych. Nadzór nad wyrobem realizowany jest już od etapu projektowania. Dzięki temu mamy kontrolę nad całym procesem wytwórczym a procesy spawania wykonywane są skutecznie.

 

Posiadamy także certyfikat EN 1090 oraz opisany, wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Nasze urządzenia oraz konstrukcje możemy sygnować znakiem CE.

 

Skutecznie przeszliśmy z normy ISO 9001:2008 na nowy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015. Ponadto wdrożyliśmy dwa dodatkowe systemy zarządzania: środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz środowiskiem pracy – OHSAS 18001:2007.

 

KONREM MET posiada Zintegrowany System Zarządzania składający się z trzech wyżej wymienionych systemów.

 

Certyfikaty podkreślają główne założenia firmy, która oprócz doskonalenia jakości wykonywanych towarów i usług dba również o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo swoich pracowników i podwykonawców.

 

Dokumenty potwierdzające nasze kompetencje znajdują się tutaj.