JAKOŚĆ

Wysoka jakość naszych realizacji to standard, który potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ważny w zakresie: projektowania, produkcji i serwisu linii technologicznych i automatyki przemysłowej, konstrukcji stalowych i budowania budowli przemysłowych.

 

Jakość metalowych konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga od projektanta i wykonawcy zachowania najwyższych standardów, dlatego ISO 9001 połączyliśmy z normą ISO EN 3834 wskazującą wymagania jakościowe w zakresie spawania wyrobów metalowych. Takie połączenie daje gwarancję zachowania stałego poziomu jakości podczas całego procesu realizacji projektu. Zdobyty certyfikat to obiektywny dowód na to, że wytwarzane przez nas konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych. Nadzór nad wyrobem realizowany jest już od etapu projektowania. Dzięki temu mamy kontrolę nad całym procesem wytwórczym a procesy spawania wykonywane są skutecznie.

 

Posiadamy także certyfikat EN 1090 oraz opisany, wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Nasze konstrukcje możemy sygnować znakiem CE.

 

Dokumenty potwierdzające nasze kompetencje znajdują się tutaj.