REALIZACJE

//konrem.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/2przemysl-chemiczny_426x283.jpg

KGHM POLSKA MIEDŹ SA

Światowy lider w wydobyciu i przetwórstwie cennych metali. Koncentruje się na wymagającej działalności górniczo-hutniczej. Wiedza i współdziałanie to biznesowe filary, na których KGHM od 50 lat buduje pozycję lidera w produkcji miedzi i srebra. Zajmuje ósmą pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi. Działa na trzech kontynentach.

REALIZACJA

Remonty elektrofiltrów i filtra workowego

 

TERMIN WYKONANIA

2016

 

USŁUGI
Mechanika:
- remonty i modernizacje według założeń klienta
- projekty i budowa linii i urządzeń technologicznych
- produkcja części zamiennych

 

BRANŻA
Przemysł chemiczny

 

INŻYNIER REALIZACJI PROJEKTÓW
Marcin Czarnota
T: (+48) 604 627 920

 

„Trudny projekt, realizowany w skomplikowanym środowisku, wymagający doskonałej organizacji logistycznej i systematycznej, etapowej pracy. Ze względu na konstrukcję remontowanego obiektu utrudnione poruszanie się po obiekcie. Niezbędna była szczególna dbałość o zasady BHP – zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób realizujących zadanie.”

WYZWANIE

  • remont filtra Odsiarczania Spalin nr 3
  • bezpieczna praca na wysokości do 35 m
  • szczególnie wymagające warunki pracy zespołu (silnie żrące, zanieczyszczone środowisko)
  • skomplikowana zabudowa i konstrukcja filtra

ROZWIĄZANIE

  • projekt i zabudowa pulsacyjnego, samooczyszczającego się filtra z workami pionowymi

REZULTAT

  • ograniczenie emisji pyłów do atmosfery o 20 tyś. kg/rok, zmniejszenie pyłu w spalinach poniżej 50 mg/Nmᶾ
  • zaprojektowany układ nie wymaga obsługi podczas normalnej pracy i działał automatycznie, niezależnie od osiąganych temperatur spalin za kotłem