REALIZACJE

//konrem.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/2energetyka-zawodowa_426x283.jpg

PGNiG TERMIKA SA ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

Lider zmian w sektorze ciepłownictwa. Największy w Polsce wytwórca ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Stale doskonali procesy produkcji i zarządzania zwiększające efektywność i wartość firmy. Dąży do doskonałości operacyjnej.

REALIZACJA

Rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wokół placu węglowego

TERMIN WYKONANIA

2015

USŁUGI

Energetyka, Teletechnika:

- remonty i modernizacje według założeń klienta lub ze wsparciem technicznym (audyt)

- projekty i wykonania automatyki i urządzeń kontrolno-pomiarowych

BRANŻA
Energetyka zawodowa

 

INŻYNIER REALIZACJI PROJEKTÓW
Paweł Perłowski
T: (+48) 668 022 097

 

„Prowadzony projekt wymagał bardzo dobrej organizacji pracy i precyzyjnego planowania inwestycji. Inwestycja ściśle związana z harmonogramem stworzonym przez Inwestora i terminowością wykonania zadania. Szczegółowa współpraca z Inwestorem w trakcie realizacji zadania.”

WYZWANIE

  • projekt i rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wokół placu węglowego

ROZWIĄZANIE

  • projekt rozbudowy instalacji zgodnie z obowiązującymi normami
  • nowa instalacja sprężonego powietrza wokół placu węglowego

REZULTAT

  • wykonanie ponad 1,5 km rurociągu technologicznego służącego do obsługi taśmociągów, przesypów oraz ładowarko-zwałowarek
  • zapewnienie bezproblemowej obsługi urządzeń nawęglania wokół placu węglowego – urządzenia na bieżąco mogą być oczyszczane sprężonym powietrzem, co nie powoduje przestoju w ich pracy