REALIZACJE

//konrem.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/2przemysl-chemiczny_426x283.jpg

ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O.

SIARKOPOL to specjalista w produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych, nawozów i siarki konfekcjonowanej. Firma zajmuje się także świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową.

REALIZACJA

Budowa węzła wytwarzania mleczka wapiennego i neutralizacji ścieków

 

TERMIN WYKONANIA

2016

 

USŁUGI
Mechanika, Teletechnika:
- projekty i budowa linii i urządzeń technologicznych
- projekty i wizualizacje systemów nadrzędnych (systemy SCADA)
- projekty i wykonania automatyki i urządzeń kontrolno-pomiarowych

 

BRANŻA
Przemysł chemiczny

 

INŻYNIER REALIZACJI PROJEKTÓW
Andrzej Piętka
T: (+48) 668 654 390

 

„Realizacja wymagająca kompleksowych kompetencji z zakresu kilku branż: budowlanej, elektrycznej i automatycznej oraz ścisłej współpracy pomiędzy Inżynierem Realizacji Projektów KONREM MET oraz Kierownikiem ds. Inwestycji i Inspektorem Nadzoru Inwestycji reprezentującym Zleceniodawcę. Regularne odprawy podczas realizacji i ocena postępu prac zostały poparte pełną dokumentacją zdjęciową.”

WYZWANIE

 • budowa węzła wytwarzania mleczka wapiennego i neutralizacji ścieków
 • realizacja wykonywana „pod klucz”
 • szerokie spektrum działań związanych z wykonywanymi pracami
 • koordynacja różnych obszarów i branż
 • bieżące reagowanie na zmieniające się warunki projektowe

ROZWIĄZANIE

 • wykonanie zajezdni dla autocystern wraz z niwelacją terenu
 • wykonanie i montaż dwóch silosów o poj. V= 20mᶾ
 • montaż linii technologicznej wraz z kompletną armaturą pomp, zbiorników, orurowania i zaworów
 • wykonanie sterowania i wizualizacji procesu dla stanowisk operatorskich
 • wykonanie niezbędnych prac w zakresie zasilania i sterowania linią technologiczną

REZULTAT

 • działanie instalacji wytwarzania mleczka wapiennego w sterowaniu automatycznym lub ręcznym
 • automatyczna praca instalacji do neutralizacji ścieków, bez potrzeby zaangażowania pracownika
 • neutralizacja ścieków w momencie ich wykrycia
 • pozytywny wpływ pracy instalacji na środowisko